DELA

Flaka samfällighet backade om Natura 2000-erbjudande

För ett år sedan anhöll Flaka samfällighet och Wessingsboda fiskelag om att våtmarksområdet Öfladorna i Lemland skulle införlivas med nätverket Natura 2000.
På det sättet ville man stoppa planerna på Föglötunneln.
Öfladorna – ett våtmarksområde av rikkärrskaraktär – ligger vid Bodkaröjen i västra Lemland.
Det var just här som tunneln enligt planerna skulle ha sin mynning ovan mark, något som markägarna på Bodkaröjen protesterat kraftigt emot.
Det var huvudorsaken till att de båda samfälligheterna lämnade in anhållan till landskapsregeringen om att få området införlivat i det europeiska Natura 2000-nätverket och på så sätt skyddas mot exploatering. Landskapet skulle få det elva hektar stora området gratis för naturskyddsändamål.


Drog tillbaka
Men strax före jul drog bestyrelsen för Flaka samfällighet, vars markägare äger drygt hälften av området, tillbaka sin anhållan. Både anhållan och återkallelsen hade undertecknats av ordförande Matts Hinder. Formellt var orsaken att en del av de många delägarna i Flaka samfällighet inte längre ville vara med eftersom marken också skulle ha utgjort ett av landskapets naturskyddsområden.
Stig Lundberg är styrelsemedlem – men tror inte att han fortsätter efter stämman som hålls inom någon månad.
– Vi har nog skippat det där. Det blir inget av med anslutningen till Natura 2000 åtminstone med den styrelse som sitter i dag.
Också Jan-Olof Lindqvist sitter i styrelsen. Även han tycker att förslaget får vila tills vidare.
– Jag ser inga direkta fördelar med att området ingår i Natura 2000. Och när tunnelplanerna förföll från landskapets sida blev det ju mindre intressant för oss att vara med.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre