DELA

Fjordtunnel förebild för Föglö

Den cirka 6 kilometer långa Hvalfjörður tunnel, som går under en fjord på Island, kan ses som ett exempel på en tunnel som framgångsrikt byggts och drivs i privat regi.
Otto Hojar besökte tunneln i november 2009 för att utreda hur denna tunnel byggts och om den kunde fungera som förebild för ett tunnelprojekt på Åland.
Informationen nedan baserar sig på tunnelföretagets infobroschyr samt Hojars anteckningar från resan.
Tunnelprojektet Hvalfjörður inleddes med seismiska mätningar av berget åren 1987-88. Visioner om en tunnel har dock funnits sedan 1960-talet (då det avfärdades som nonsens).
1991 grundades bolaget EHF Spölur som i dag driver och äger tunneln. Största ägare är bolag på orten där tunneln finns, men även vägverket och kommunerna innehar mindre andelar.
Aktiekapitalet är 86 miljoner isländska kronor, isk. Före den ekonomiska krisen motsvarade en euro cirka 130 isk, i dag cirka 160 isk. Aktiekapitalet motsvarar således i dagsläget cirka 540.000 euro.

Tog åtta år
Provborrningar gjordes 1991-92. De bekostades med aktiekapital och lån från staten. Lånen till staten betalades tillbaka 2005.
Första finansieringsupplägget, att samla in 25 procent som aktiekapital och låna resten med fastställd avbetalningstid på 25 år, lyckades inte.
1993 presenterades en ny finasieringsmodell, där behovet av eget kapital var mindre och återbetalningstiden för lånet var öppen. Livförsäkringsbolaget John Hancook i Boston lånade ut motsvarande 60 procent, isländska pensionsfonder 30 procent och staten 10 procent. Avtal undertecknades 1996. Bolaget fick inget bidrag.
Tunneln kostade totalt 5,5 miljarder isk, varav själva bygget kostade över 4,5 miljarder.
Bygget gick snabbare än väntat. 25 månader tog det.

Taket är 40 m
Tunneln är 5,77 kilometer varav 3,7 är under vatten. Lägsta punkten är 165 meter under havsytan. Tunnelns tak består av minst 40 meter berg.
I ena änden av tunneln finns en bilfil i vardera körriktningen, i andra änden finns två filer i vardera riktningen. Ingen extra räddningstunnel finns. Fotgängare åker buss.
Före tunneln byggdes fanns många motståndare i regionen, nu är det (enligt vd:n för företaget) svårt att hitta någon missnöjd.

Betalar per resa
Priset för att åka genom tunneln är 800 isk. Köper man 100-resors kort kostar enkelresa 230 isk.
Före tunneln kunde man endera åka en mindre färja direkt från Reykjavik (60 minuter) för 2.000 isk, eller köra runt fjorden vilket tar cirka 45 minuter längre än genom tunneln.
Närmare 2 miljoner fordon passerar tunneln årligen. Ingen allvarlig olycka har skett, men det sker igenomsnitt två-tre lindriga olyckor per år.
Trafiken övervakas med kameror och personal finns på plats dygnet runt. Nödtelefoner finns varje 500 meter. Mobiltelefoner fungerar i tunneln.


Tillfaller staten
Befolkningen på orten har ökat med över 1.000 personer sedan tunneln öppnades 1998.
Tunneln ska var återbetald 2018 och företaget Spölur ska då övergå i statens ägo. Planen är att färden i tunneln ska vara gratis efter det.
Det har inte forskats kring hur tunneln påverkat miljön.
Mer info finns på www.spolur.is och på www.tunneln.ax.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax