DELA

Fjäderfäna ska hållas inomhus

För att förhindra spridning av fågelinfluensaviruset måste fjäderfäna på samma sätt som tidigare år skyddas från kontakt med naturligt förekommande fåglar under vårflytten.
Restriktionerna gäller perioden 1 mars – 31 maj.
Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning ska man antingen hålla fjäderfän inomhus eller skydda hela det område där de vistas utomhus med exempelvis ett finmaskigt nät.
Skyddsföreskrifterna gäller inte duvor som flyger fritt, djurparker och permanenta djurutställningar. Om man låter djuren vistas utomhus måste man meddela den lokala kommunveterinären.
Läs mer i papperstidningen! (ak)