DELA

Fiskodlingen planeras vid fornminnesområde

Det finns omfattande lämningar från andra världskriget på det område där aktiebolaget Fifax vill bygga sin stora landbaserade fiskodlingsanläggning i Eckerö Storby.
Dessutom finns det gravar från omkring år 0 i närheten.
För en dryg vecka sedan berättade Nya Åland om Fifax planer på att bygga Ålands första landbaserade anläggning för produktion av regnbåge. Redan i slutet av nästa år räknar man med att anläggningen är i gång och att det till en början ska odlas 1 000 ton fisk. Så småningom ska produktionen uppgå till 2 000 kilo fisk.
Samtidigt klarnade det var anläggningen ska byggas: I Eckerö Storby, på ett område som ägs av Eckerö kommun mellan återvinningsstationen och havet i Valberg.
I den vevan nämndes inget om de fornlämningar som finns på området, omfattande lämningar från andra världskriget och gravar från äldre järnåldern som är fredade enligt landskapslagen om fornminnen.
Det föranledde ett brev till kommunen från landskapets museibyrå som noterat planerna. Byrån ville på det här sättet uppmärksamma kommunen på fornlämningarna och ville vara med i den fortsatta planeringen så att skador på fornlämningarna kan undvikas.
Eckerös kommundirektör Kennet Lundström tror att det kanske har blivit ett missförstånd på grund av det foto som Nya Åland publicerade i anslutning till fiskodlingsartikeln.
– Anläggningen planeras cirka 1,4 km upp på land från stranden räknat, 500 meter in i skogen från återvinningscentralen.
Han ser inga problem med att museibyrån vill få information om bolagets planer.
– Den fortsatta planeringen sker i samråd med landskapsregeringen. Museibyrån ska få information så att det inte blir några missförstånd, säger han som utgår från att både anläggning och fornlämningar kan samsas på området..
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre