DELA

Fiskodlingar måste flytta

Många av Ålands cirka 40 fiskodlingsenheter måste flyttas till öppnare och djupare vatten.
Det är den direkta följden av den nya landskapsförordningen om odling av regnbåge och lax i havet.
Den nya förordningen utfärdades av landskapsregeringen i går (se faktaruta).
Förordningen har kommit till för att konkretisera de allmänna bestämmelserna i vattenlagen och miljöskyddslagen och förenkla prövningen av plats när odlarna söker nya tillstånd.
I praktiken innebär förordningen att de nätkassar där fisk odlas får finnas enbart i yttre skärgårdsområden och inte i mellan- och innerskärgård. Odlingarna får finnas endast i öppet hav eller i öppna fjärdar.
Det här betyder att rätt många enheter där slaktfisk odlas – det finns ett 40-tal enheter på Åland i dag – måste flyttas till djupare vatten med bättre vattenomsättning. Hur många det rör sig om kan Marcus Eriksson, fiskodlarföreningens ordförande, inte svara på på rak arm.
– Men det rör nog ganska många. Kanske inte hälften av enheterna, men många.
Han påpekar att landskapsregeringen och fiskodlarbranschen har jobbat fram förordningen tillsammans. Förslaget har också varit på remiss till olika miljöorganisationer och miljöprövningsnämnden.


God dialog
– Vi har haft väldigt många diskussioner för att försöka få något vettigt till stånd för framtiden. Det blir en ganska stor omstrukturering, men som jag ser det är det förnuftigt. På det här sättet möter vi miljökraven.
Fiskodlingsbranschen har, säger han, under många år varit strykpojke.
– Men vi har haft en god dialog kring förordningen, och det har lugnat ner stämningen.
Fördelen för fiskodlarna är att Åland i förordningen är indelad i fyra vattenområden med avseende på bestämmelserna om vissa kvalitetsnormer – västra, norra, nordöstra och sydöstra saltsjöområdet.
Det betyder i sin tur att de odlare som vill får det lättare än hittills att flytta odlingarna.
Marcus Eriksson, som numera driver både Flisö och Rönnäs fisk i Föglö Flisö, är på det klara med vad han ska göra.
– Jag kan inte odla annat än sättfisk framöver i den inre odlingen. Slaktfisken odlar jag enbart i den yttre odlingen i Föglöfjärden.


Ska flytta båda
Inte heller Torbjörn Engman, fiskodlare i Kumlinge, ser några större bekymmer.
– Det blir större krav på fiskodlarna att hitta bättre odlingsplatser, men det är ingen omöjlighet. Det är mycket en fråga om vilja. För min egen del är jag tvungen att hitta nya platser för mina två enheter, men jag ser inte det som något negativt.
Dagens odlingsramar håller gott för stormar också på öppna vatten, påpekar han.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax