DELA

Fiskodling klagar på svallvågor

Svallvågorna från m/s Ejdern var så höga att det fanns en risk för allvarlig skada på anläggningen. Dessutom försattes personalen i fara. Det skriver Ålands fiskförädling i en skrivelse till landskapsregeringen.
Händelsen inträffade den 12 maj i år men liknande incidenter ska, enligt fiskodlingen på Föglö, ha inträffat även vid andra tillfällen.
Enligt Bosse Karlsson vid trafikavdelningen framförs i skrivelsen ett önskemål om att landskapsregeringen ska utfärda bindande direktiv för hur hårt färjorna får köra i området.
– Det här är en farled där det inte finns någon hastighetsbegränsning, så vi har inte brutit mot något sånt. Om man däremot bestämmer att de ska köra max sex knop kan det göras genom ett internt direktiv.
Liknande klagomål är ganska sällsynta enligt Karlsson. Landskapsregeringen har ännu inte fattat beslut om ett svar.
– Men jag vet att det är på gång.

Annika Kullman