DELA

Fiskodlarna använder färre kemikalier

Sedan början av 2000-talet har användningen av kemikalier hos de åländska fiskodlarna sjunkit drastiskt.
– Det är intressant att det går framåt, säger ÅMHM:s miljöskyddsinspektör Susanne Särs.
Det handlar främst om användningen av vattenbaserade så kallade antifoulingmedel, som används för att förhindra att växter och musslor växer på kassarna. Susanne Särs har sammanställt statistik från förra året och jämfört med motsvarande uppgifter från 2002, det år då de mycket giftiga oljebaserade kemikalierna förbjöds.
Resultatet visar att det i dag används knappt 40 procent kemikalier jämfört med den mängd som användes 2002.
– I dag sköts det på annat sätt, man kanske tvättar kassarna för att få bort växtligheten, säger Susanne Särs.
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet utför inspektioner hos de fem åländska fiskodlarna – Brändö lax på Brändö, Ålands fiskförädling och Flisö fisk på Föglö smat Käringsunds fisk och Storfjärdens fisk i Eckerö – vartannat år. Miljöpåverkan är något man har jobbat mycket med de senaste åren.
En fråga som ännu är olöst är hur man regelbundet ska kunna ta upp död fisk som sjunker till botten av kassarna medan odlingarna ligger ute till havs.
– Om det ligger död fisk kvar börjar den ruttna och det kan uppstå olägenheter. Död fisk blir en extra förorening för vattnet och fiskolja kan flyta i land. Sedan finns det ju också en smittorisk, det ska inte finnas fisklik i vattnet.
För att åtgärda det här finns det olika metoder. En är att använda håvar för att fånga upp den döda fisken.
– Men då måste man ha odlingar med djupt vatten, och det har inte alla. Annars får man försöka pumpa eller dra i näten. Det här är en fråga vi jobbar med.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén-Widung