DELA

Fisken växer i Brändö

Än finns det odlingskassar i den åländska skärgården. Brändö Lax i nordöstra skärgården producerar upp till 2.000 ton fisk i året.
Nya Åland följde med vd Karl-Johan Henriksson på en tur till Jurmo för att hämta fisk.
Brändö Lax äger eller hyr alla odlingar i den nordöstra skärgården utom en i Enklinge. Nya Åland följde med på en resa genom isen från Åva till Jurmo för att hämta fisk.
Vd Karl-Johan Henriksson sitter vid rodret på båten Sonja som stångar sig fram i den frusna rännan. Vi ska lasta tio ton regnbågslax från odlingskassarna i Jurmo. Det är dags att få in fisken inför vinteruppehållet.
Brändö Lax startade 1984 och producerar nu 1.500-2.000 ton fick i året.
– Internationellt sett är vi ganska små, säger Henriksson.

Positivt besked
Det största hotet mot fiskodlingen är sjukdomar och konkurrensen från Norge. Fast jag fiskar efter kritik mot myndighetsbeslut får jag inte napp. Men Henriksson medger att mycket är beroende av myndigheternas beslut.
Det senaste beslutet om att placera ut kassarna på djupt vatten med bättre genomströmning är ett positivt besked. Det innebär också att man får flytta ihop odlingsenheter.
Men miljön, där utmålas ni ju som bovar?
– All mänsklig verksamhet belastar ju miljön. Fosfor och kväve i fodret har minskat över tid, belastningen har minskat 50 procent på 20 år. Nu börjar det vara på gränsen till vad fiskarna tål. Det går inte att ta bort helt för då blir det andra bekymmer som sjukdomar.

Isen försvårar
Så är vi framme vid kassarna i Jurmo. Jari Nikoskinen står på isen och hackar is från näten. Nu ska fisken ur kassen in i ”sumpen” på båten. Isen försvårar arbetet och Ingvar Lindén kokar upp vatten.
– Det behövs för att få bland annat håvlåset att fungera.
Nikoskinen, Lindén, Henriksson och Kenneth Berglund slår bort is, drar i näten. Efter en bra stund, som känns som en timme för en reporter som bara står och tittar på, har man fått allt att fungera och tio ton fisk håvas upp. När vi anträder hemresan ligger Sonja 90 centimeter djupare i vattnet, fullastad med fisk.
– Vi hämtar ett lass till i dag, men det går snabbare nu när rännan är uppkörd, säger Henriksson. Allt ska sedan slaktas och skickas vidare i dag.
Under vintern äter inte fisken så matningen slipper man.
– Fisken äter efter temperatur och nu är det för kallt för dem att äta. De bantas också alltid före slakt.
Den optimala temperaturen för en fisk är 14-16 grader, blir det varmare ökar risken för sjukdomar. Ännu i år är man förskonade från VHS, en virussjukdom som kan drabba odlad fisk.

Sättfisk från riket
Förutom den egna produktionen hämtar Brändö Lax sättfisk, det vill säga yngel, från Pargas och Gustavs. Själv kan man inte öka produktionen på grund av myndigheternas restriktioner.
– På fastlandet har man en positivare syn på fiskodling än på Åland.
Kontakten med myndigheterna går via Ålands fiskodlarförening och Henriksson upplever att det nu går bättre att diskutera med landskapet.

Nyheter
Finns det då andra sätt att odla fisk, till exempel på land?

– Det är en kostnadsfråga. Ingen är beredd att betala så mycket för fisk som den skulle kosta.
Nu har man också börjat odla sik i kassar i havet. Brändö Lax odlar 50-100 ton i året.
– Det är ganska nytt, men odlad sik är godare än vild, säger Henriksson. Men det tar tid att få fram bra odlingsbara stammar.
Det tar tid att få fram en stam som passar för odling när man vill börja odla nya sorter. Till exempel torsken som odlas i Norge har tagit lång tid att lära sig att odla.
Sedan är det dags att lossa fisken vid Brändö Lax i Åva. Nu ska isen åter hackas bort för att få överföringen att löpa. Men varför klaga, jag behöver bara titta på.
Strax flyter tio ton fisk som en silvrig ström från båten till kassen vid slakthuset och slakten kan börja.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax

tfn 528 406