DELA

Fiskeguideselever fick svar av lr

Lagen reglerar vem som ska betraktas som yrkesfiskare respektive binäringsfiskare.
Det får fiskeguideseleverna vid Ålands naturbruksskola veta i svaret från landskapsregeringen på ett brev där eleverna föreslår förändringar för fiskets framtid.
I svaret skriver landskapsregeringen att det finns bestämmelser i lagen över vem som ska betraktas som yrkesfiskare respektive binäringsfiskare och vilka rättigheter och skyldigheter dessa har. Och det är i första hand yrkesfiskare som har rätt till landskapets vatten. I andra hand har ortsbor tillträde till vattnen.
Fiskeguider kan dock för en avgift på 20 euro per år få tillgång till landskapets samtliga fiskekortsområden. Men deras kunder måste också lösa ett eget fiskekort . Landskapsregeringen påpekar att om det finns intresse kan man införa ett system där fiskeguiden redovisar antalet kunder och betalar i efterskott.

Styrs av EU
Landskapsregeringen meddelar att fiskerinäringen i hög grad styrs av EU och de åtgärder som skall berättiga till stöd styrs av EU:s regelverk.
Men landskapsregeringen har för avsikt att starta ett kustaktionsprogram under hösten 2010, som skulle motsvara landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader. Dessutom ska utvecklandet av fisketurismen som kommersiell företags- och näringsverksamhet skall utgöra ett speciellt prioritetsområde inom detta program.
Man kan inte heller betala ut stöd för investeringar i båtar ämnade för yrkesmässigt fiske om det syftar till att öka fiskuttaget. För att minska flottans kapacitet kan fiskare dock erhålla stöd för ett byte av motor under förutsättning att motorstyrkan inte ökar. (ns)