DELA

Fiskarna simmar i medicinrester

Ångestdämpande medel. Hormoner från p-piller. Antibiotika, huvudvärkstabletter och medicin mot högt blodtryck.
Avloppsvattnet som släpps ut från reningsverk och enskilda avlopp är en läkemedelscocktail som sedan hittas i fiskarna och som förändrat åtminstone abborrars beteende.
Man har vetat länge att medicinrester som kissas ut av människor inte försvinner i vattenreningsprocessen. För en tid sedan kunde Umeåforskarna också visa att de läkemedel som kommer ut i vattendrag tas upp av fiskar.
I musklerna hos 70 vildfångade abborrar från sju olika platser hittade Fick och hans kollegor totalt 23 olika mediciner. I en av de elva abborrar som hade högst halter fanns fem antidepressiva mediciner. Abborrar som simmat i Fyrisån utanför reningsverket i Uppsala hade de högsta läkemedelskoncentrationerna.
– Vi tittade speciellt på oxacepam, ett lugnande läkemedel, eftersom vi ville se om medicinresterna har samma effekt på fiskar som på människor. Det visade sig att abborrarna som simmat i vatten nära reningsverk blev mindre sociala, övergav sitt flockbeteende och åt snabbare än kontrollgruppen.
Läs mer i dagens Nya Åland.

Annika Orre