DELA

Fint miljöpris till Kökar skola

Kökar skola har uppgraderats till nivån Hållbar Grön Flagg.
Detta har bara två svenskspåkiga skolor i Finland klarat.
Hållbar Grön Flagg, är en utmärkelse man kan ansöka om då man genomfört minst tre lyckade Grön Flagg projekt.
Den svenskspråkiga skola som beviljats förflyttning till denna nivå är förutom Kökar också Pernå kyrkoby skola i Lovisa.


Grön flagg
Sällskapet för Miljöfostran i Finland och Natur och Miljö har i vinter beviljat 39 skolor, daghem, läroanstalter och organisationer miljöutmärkelsen Grön Flagg.
Det berättar organisationerna i ett pressmeddelande.
Eleverna sköter bland annat tömningen av sorteringslådor, de matar komposten, släcker lamporna då vi lämnar klassrummet eller skolan och tar hand om skolgården, berättar lärarna i Pernå kyrkoby skola.


Globalt program
Finlands 312 Grön flaggskolor och daghem är medlemmar i en stor internationell familj.
Globalt deltar mer än 40 000 skolor med sammanlagt över tretton miljoner elever i programmet.
Kontaktperson på Kökar är Gun Lindblom. (ka-f)