DELA

Finströmsstyrelsen vill bli kvar i Mise

Det skulle bli dyrt att lämna Mise.
Det konstaterar kommunstyrelsen i Finström och föreslår därför att kommunen blir kvar som medlem i avfallsförbundet.
För ett år sedan diskuterades frågan om Finströms medlemskap i Mise. Kommunen beslöt efter långa diskussioner och en utredning av alternativen att stanna kvar i kommunförbundet.
Nu har Finströms behov av Mise utretts på nytt med anledning av en hemställningsmotion som kommunfullmäktigeledamoten Elof Johns (C) lämnade in i november.
Åter en gång visar kommunstyrelsen tummen ner för ett utträde.

Med vinst
Kommunstyrelsen motiverar sitt beslut med att Mises verksamhet kontinuerligt har förbättrats.
Styrelsen noterar att flera av de målsättningar som Finström formulerade för ett år sedan har uppnåtts. Hit hör bland annat enskilda hushålls möjlighet att välja tjänster och att medlemskommunerna har möjlighet att subventionera grundavgiften.
Styrelsen påpekar vidare att Mises målsättning är att gå med vinst under kommande år och att Mise har fått tillgång till kompletterande register över avfallsproducenter genom befolkningsregistercentralen i Finland.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen