DELA

Finströms mål är fortsatt god service

Finström är kommunen som enhälligt har gått in för att kunna erbjuda en god kommunal service.
Att fortsätta på den linjen är för sittande fullmäktigeordförande Viveka Eriksson (lib) ett självklart mål för dem som styr och ställer efter valet.
År 2004 fick Finström rubriker för att vara den kommun som investerade mest av alla kommuner på hela Åland, 1.905 euro satsade man per invånare.
De investeringarna blev till bland annat en ny skola och bibliotek, simhall med vandrarhem, ombyggt dagis och nya lokaler för kommunen.
Men det blev också ett kännbart budgetunderskott som kommunen tampas med fortfarande.
– Vi har ju medvetet satsat för att göra Finström till en attraktiv kommun med bra service, säger kommunfullmäktiges ordförande Viveka Eriksson.
– Men ett viktigt politiskt mål efter valet är givetvis att ekonomin skall vara i balans efter kommande 4 år, säger hon.

Kommunal service
Den allra viktigaste politiska frågan i Finström är dock, enligt Eriksson, att man också i fortsättningen kan erbjuda god kommunal service.
– Vi bör göra upp långsiktiga planer för äldreomsorgen. De äldre skall ges boendevalmöjligheter och det behövs också fler platser på Rosengården så att den kan fungera som första alternativ för de som inte längre kan bo hemma.
En annan investering som kommande kommunpolitiker står inför är det nya dagiset, planeringen av byggnaden är redan är i full gång.
– Vi har bra service inom kommunen, nu gäller det att hålla den och att bli ännu bättre, säger Eriksson.

Godby centralort
Ytterligare en fråga hon vill lyfta fram är vikten av att fortsätta utveckla Godby som centralort i kommunen.
– Det här är nog frågor och mål som jag vågar påstå att alla är ganska överens om. Det finns sällan meningsskiljaktigheter och vi brukar inte ha partier som står mot partier i den kommunala ledningen, säger Viveka Eriksson.
Hon har varit aktiv inom kommunpolitiken sedan början av 1990-talet, ordförandeposten i fullmäktige fick hon 1999.
Ställer du upp som ordförande på nytt?
– Eftersom jag ställer upp i kommunalvalet står jag naturligtvis till förfogande.
Hur ser du på valet?
– Jag hoppas verkligen att Finströmsborna skall gå och rösta. Det är ju genom att rösta som man kan påverka utformningen av framtiden. Sedan, rent allmänt sett, tycker jag att valrörelsen tillsvidare har varit lite lam.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax