DELA

Finskt bolag för bort giftig asfalt

Lassila & Tikanoja Abp gav det förmånligaste anbudet för att transportera bort den giftiga tjärasfalt som landskapet har liggande hos Rafael Ab.
Landskapsregeringen begärde in anbud på borttransport och slutligt omhändertagande av 3-4.000 ton returasfalt innehållande stenkolstjära med halter överstigande 1.000 ppm. Med så höga halter stenkolstjära är asfalten giftig.
Av fyra inkomna anbud var Lassila & Tikanojas det förmånligaste. För 49,90 euro per ton kan de transportera bort och omhänderta både den giftiga tjärasfalten och den asfalt vars halter av stenkolstjära är under den giftiga nivån. I anbudet fanns nämligen också en option på borttransport och slutligt omhändertagande av 5-7.000 ton returasfalt med halter av stenkolstjära som understiger 1.000 ppm. Detta ifall ÅMHM inte beviljar tillstånd för landskapet att ha en egen asfaltsdeponi. ÅMHM har inte fattat beslut än.
Läs mer i morgondagens Nya Åland.

NINA SMEDS
nina.smeds@nyan.ax