DELA

Finsk jurist vill utreda åländska vrakbestämmelser

En jurist i Helsingfors har fått i uppdrag att utreda vilka bestämmelser som gäller angående mindre än 100 år gamla skeppsvrak som förliser inom landskapet Åland.
Förutom vilka dyktillstånd som gäller vill juristen också veta om det är möjligt att starta ett process i tingsrätten för att fastställa ägandet till lasten och skeppet.
– Det kan hända att det är champagnelasten som spökar i bakgrunden, säger antikvarie Marcus Lindholm på museibyrån som handlägger ärendet.
Vem uppdragsgivaren är vet han inte och säger att han förmodligen inte får veta det även om han skulle fråga.
De regler som gäller står klara sedan utredningen av fartyget Vrouw Maria som sjönk 1771 i Nagu skärgård. Dykaren som upptäckte fartyget hävdade att han hade rätt till lasten, men förlorade samtliga rättsinstanser.
– Då fick man ett prejudicerat domslut, ärendet blev därmed sluttolkat, säger Lindholm. (cl)