DELA

Finnlines gör vinst på 33 miljoner euro

Det går bra för Finnlines nu. Efter att ha sålt två av sina fartyg samt skurit ner på personal och antal avgångar har man gått från minus till plus och satsar på att bredda verksamheten.
– Vi har haft en ”turnaround”, säger CFO Tom Pippingsköld.
Finnlines senaste niomånadersresultat kom ut förra veckan och visade att företaget gått 33 miljoner på vinst från januari till september. Jämfört med föregående period har man förbättrat resultatet med hela 37 miljoner.
– Det är många faktorer som gjort att vi har haft möjlighet att göra den här vändningen, vi har minskat på alla möjliga kostnader, också svåra saker som att minska på personal och fartyg.
I slutet av oktober sålde Finnlines ett av sina fartyg, ms Finnhansa till Grimaldi-gruppen för 30 miljoner euro. Beslutet att sälja fartygen hade sin grund i att marknaden där de båda färjorna trafikerar är överbelastad. Verksamheten var således olönsam.
Finnlines dotterbolag har även avtalat om att sälja ms Euroferry Brindis till ett pris av 32,5 miljoner euro. I mitten av oktober bytte rederiet även hemmahamn för fem av sina fartyg till Åland för att inleda samarbete med PAF. Samtidigt drog man under hösten in morgonavgångar via Åland på Nådendal-Kapellskärlinjen samt senarelade kvällsavgångar på grund av att det finns ett för litet kundunderlag.
Hur ser framtiden ut på Ålands-linjen?
– FinnLink tillhandahåller flera dagliga ropax-avgångar mellan Kapellskär i Sverige och Nådendal i Finland via Långnäs. Rederiet följer noggrannt med i utvecklingen på samtliga linjer och är beredd att anpassa trafiken efter efterfrågan. För tillfället finns det inte ett tillräckligt underlag för att anlöpa Långnäs på samtliga avgångar men ändrar situationen är man beredd att reagera på kort varsel, säger Tom Pippingsköld.
Läs mer i papperstidningen!

Heidi Hendersson