DELA

Finlands banks chef prisar Åland

Finland har stora strukturproblem som kräver krafttag. Åland har mindre problem och är på gång med lösningarna.
Så sammanfattar Finlands banks chefdirektör Erkki Liikanen läget efter sitt besök i landskapet.
Ålands ekonomiska beroende av Finland är ungefär som vagnen som dras av lokomotivet. Om Finlands ekonomi går bra är det bra också för Åland, och tvärtom.
Nu går Finlands ekonomi bakåt och har gjort det i flera år. Långt borta är de framgångsrika åren 2007-2009 – åren när också Finland koncentrerade sig på att försöka lösa de finansiella problemen i EU-länder som Grekland, Portugal och Spanien.


Stora utmaningar
Enligt Erkki Liikanen ledde det till att Finland inte såg sina egna problem torna upp sig vid horisonten och att krismedvetenheten därför inte var särdeles hög när de väldigt stora utmaningarna i den ekonomiska strukturen visade sig vänta bak hörnet: Den ofördelaktiga åldersstrukturen med många åldrande invånare och få unga, den snabba förändringen inom telecom-industrin som missgynnat Finland, krisen inom skogsindustrin på grund av efterfrågeraset på tryckpapper och de geopolitiska utmaningarna som påverkar Rysslands ekonomi.
– Då den ryska ekonomin försvagas har det en direkt effekt också på den finländska ekonomin.
Vad säger du om Ålands ekonomi?
– Det åländska näringslivet har blivit mångsidigare än tidigare och det är absolut viktigt. Sysselsättningsgraden är fortsatt hög och entreprenörsandan är stark med många småföretag. Men ni har nog saker att jobba med på hemmaplan också, som att ordna likvärdig service åt alla invånare i 16 kommuner. Men jag har förstått att ni jobbar hårt med den reformen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre