DELA

Finland vill straffa snusköpare på internet

I en rapport från EU-kommissionen framgår det att Finland som enda medlemsland planerar att straffbelägga internetköp av snus.
– Det är inte uppe på tapeten här nu, men när vi går igenom tobakslagen så behöver man ta ett helhetsbegrepp, säger social- och miljöminister Katrin Sjögren (Lib).
Förutom straff för köp via internet ska riksdagen i Finland även diskutera om straffbeläggning av privat försäljning, till exempel till en vän. Åland har en egen tobakslag vilket gör att landskapet inte berörs av revideringar gällande tobak i Finland. Däremot är Ålands framtida liberala inställning till snuset inte lika säker.
– Det pågår en diskussion, här behöver vi också revidera vår tobakslag, säger social- och miljöminister Katrin Sjögren (Lib).
EU-kommissionens rapport sammanställer medlemsländernas svar på frågor om snusanvändande och vilka åtgärder som vidtas i varje land för att snuset inte ska spridas på marknaden. Sammanfattningen visar att snusförsäljningen via internet är utbredd och att Finland som enda medlemsland tänker straffbelägga köp via nätet.
Diskussionerna kring revideringar av tobakslagen på Åland gäller främst hantering av snus i folkhälsosyfte.
Men kan det bli så att snusköpare på internet skulle kunna straffbeläggas även här?
– Den aspekten har vi inte analyserat, det som varit aktuellt och det som en parlamentarisk grupp har diskuterat det gäller tobaksinnehav, som förbud under 18 år och så vidare, säger Sjögren.
Läs mer i papperstidningen!

Cecilia Lindvall