DELA

”Finland kan fällas för fördragsbrott”

LAGTINGET. Finland kan fällas för fördragsbrott om ett direktiv ur Lissabonfördraget inte implementeras på Åland. Det sade landshövding Peter Lindbäck i sitt tal vid lagtingets öppnande i går.
I september ratificerade Finland Lissabonavtalet utan att Åland tagit ställning till det. Roger Jansson (fs) hör till dem som har påpekat att internationella avtal som Lissabonfördraget inte kan träda i kraft på Åland utan lagtingets godkännande.

Peter Lindbäck (bilden)säger att han det senaste året har satt sig in i såväl de juridiska som politiska aspekterna i frågan. Hans slutsats är att vare sig självstyrelselagen eller grundlagen innehåller bestämmelser som förhindrade att riket anslöt Finland till fördraget trots att lagtinget inte gett sitt bifall.
Lindbäck fortsätter:
– Däremot innebär en sådan ratificering av fördraget en medveten risk och Finland som medlemsstat kan bli fälld för fördragsbrott av EU-domstolen om ett direktiv som härrör ur Lissabonfördragets nya element inte implementeras på Åland.


Inga böter

Med president Tarja Halonens stöd i ryggen meddelade Lindbäck att Åland, som inte bryter mot EU-reglerna vid ett eventuellt nej till fördraget, inte kan krävas på bötesbeloppet av riket vid en fällande dom.
Peter Lindbäck tycker att det var korrekt av statsmakten att ratificera fördraget utan att invänta lagtingets bifall. Indirekt uppmanar Lindbäck, som ju är statens representant på Åland, lagtinget att rösta ja.
– Det land eller den region som medvetet har valt att bli medlem av den Europeiska unionen har snarare en skyldighet att medverka till de återkommande fördragsrevisionerna än en rätt att låta bli.

Tog upp inflytandekrav
Också omvalde talmannen Roger Nordlund (c) valde att beröra Lissabonfördraget i sitt tal. Han påminde om lagtingets beslutsamhet att uppnå de fyra fastslagna förhandlingspositionerna, det vill säga platsen i EU-parlamentet, talerätt, en fungerande subsidiaritetsprincip och deltagande i ministerrådsarbetet.
Till landskapsregeringen utlovade Nordlund lagtingets fulla stöd i flera frågor: PAF-konflikten, förhandlingsmålsättningarna när det gäller Lissabonfördraget, sjöfartens framtida verksamhetsförutsättningar samt kampen mot drogerna.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax