DELA

Finland kan få språkombudsman

RIKSDAGEN. Grundlagsutskottet säger att det finns skäl att överväga en språkombudsmannafunktion. Med det tas ett steg närmare en språkombudsman.
Det säger Folktinget i ett pressmeddelande på fredagen. Utskottet tog upp frågan i sitt betänkande om statsrådets berättelse. Ombudet kunde finnas till exempel i anslutning till justitieombudsmannens kansli.
– Grundlagsutskottets ställningstagande är en viktig markering i processen med att åstadkomma en språkombudsmannafunktion, säger Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson.
Folktinget förde fram tanken om en språkombudsman vid sin session våren 2009 och de flesta partier i riksdagen har uttryckt stöd för tanken i offentligheten, skriver FNB.
Enligt Folktinget skulle språkombudsmannens uppgifter i första hand omfatta övervakning och uppföljning av hur språklagen tillämpas. Språkombudsmannen bör också arbeta för att främja tvåspråkigheten och fungera som garant för att de språkliga rättigheterna tillgodoses. (ak)