DELA

Finland förordar åländsk plats i EU-parlamentet

Finland går in för att i EU-förhandlingarna försöka få en extra parlamentsplats som ska tilldelas Åland.
– Det är ett klart fall framåt, säger lantrådet Roger Nordlund (c).
I går tog Finlands EU-ministerutskott ställning till Ålands krav på en plats i EU-parlamentet. Beslutet blev att Finland nu är berett att i de kommande förhandlingarna arbeta för en åländsk plats.
Lantrådet Roger Nordlund, som i går var i Helsingfors för att ta emot beskedet, är lättad när han återvänder till sitt arbetsrum.
– Det är ett klart fall framåt, men man måste vara realist. Många kommer att kämpa om de nya parlamentsplatserna, därför har vi mycket lobbyarbete att göra innan beslutet fattas.
Nordlund säger att han är glad att Åland och Finland arbetar för samma sak och han ger en eloge till statsministern Matti Vanhanen (c).
Den 11 oktober ska EU-parlamentet rösta om fördelningen av de 14 nya parlamentsplatserna som inrättas efter EU-valet 2009.


Stöd för snuslag
I Helsingfors fick lantrådet också beskedet att utrikesministeriet ger sitt stöd till Ålands yttrande gällande snusförsäljningen ombord på åländska fartyg.
– Finland ska meddela EU-kommissionen att Åland gjort ändringar i tobakslagen. Vi utgår från att kommissionen blir nöjd med det, säger Roger Nordlund.
Även i det här fallet är lantrådet medveten om att det inte blir någon lätt resa.
– Det återstår mycket arbete, men det är glädjande att Åland och riket drar åt samma håll.
I den nya åländska ”snuslagen” har definitionen av snus ändrats samt skrivningen om var snuset får säljas. Nu står det att snus, eller ”tobak för användning i munnen”, bara får säljas på svenskt vatten. Lagen har godkänts av lagtingets social- och miljöutskott.
När det gäller snusärendet vill Roger Nordlund ge en eloge till Ålandsministern Astrid Thors (sfp).
– Systemet med en Ålandsminister fungerar bra.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax