DELA

Finansmotioner sänks av utskott

Lagtingets finans- och näringsutskott föreslår att alla motioner om landskapsbudgeten 2014 förkastas.
De två oppositionspartierna Liberalerna och Ålands Framtid hade lämnat in totalt femtio motioner. Båda partier vill indexjustera landskapsandelarna till kommunerna nästa år, och de vill hålla arbetet för en ny självstyrelselag åtskilt från förhandlingar med riket om att uppdatera avräkningsgrunden.
Liberalerna har bland annat motionerat om hemspråksundervisning, en förnyad religionsutbildning och om att skapa ett ekonomiskt råd där landskapsregeringen, näringslivet och intresseorganisationer skulle mötas regelbundet.
Ålands framtid vill stimulera näringslivet, bland annat genom att sänka samfundsskattens kommunala del redan nästa år och återinföra det allmänna avdraget i kommunalbeskattningen.
När utskottet röstat om en motion har resultatet i de flesta fall blivit 4-3 för förkastande.
I finans- och näringsutskottet sitter Jörgen Pettersson (C), ordförande, Mika Nordberg (MS), Annette Holmberg-Jansson (MS), Karl-Johan Fogelström (S), Brage Eklund (Åf), Mats Perämaa (Lib) och Tony Asumaa (Lib).
Utskottets betänkande lämnas till lagtinget på måndag och debatteras på tisdag och onsdag. Budgeten ska vara färdigbehandlad och klubbad den här veckan. (pd)