DELA

Finansministern: Oerhört ledsamt

Så här kommenterade i kväll landskapsregeringen i ett pressmeddelande Tehys nej till medlingsbudet:
Riksförlikningsman Esa Lonka lade på torsdagskvällen ett förlikningsbud i syfte att lösa arbetstvisten mellan Tehys fackavdelning på Åland och Ålands landskapsregering. Landskapsregeringen var beredd att acceptera förlikningsbudet, men Tehy valde att förkasta budet. Det innebär att strejken vid Ålands hälso- och sjukvård därmed fortsätter.
För att trygga patientsäkerheten och verksamheten inom Ålands hälso- och sjukvård var landskapsregeringen redo att acceptera riksförlikningsmannen bud. Om budet även hade accepterats av Tehy hade verksamheten inom sjukvården återgått till det normala. Efter Tehys nej så fortsätter alltså strejken.
– Landskapsregeringen har valt att prioritera patienternas säkerhet och vi var därför beredda att sträcka ut handen till Tehy för att få ett slut på strejken. Det är oerhört ledsamt att Tehy hellre fortsätter att kräva högre lönepåslag än vad riksförlikningsmannen bedömer vara rimligt. Det är en mycket svår situation eftersom Tehy inte är beredda att kompromissa, säger vice lantrådet Roger Nordlund.
Om riksförlikningsmannens förslag även hade accepterats av Tehy skulle arbetet med arbetsvärdering och lönekartläggning ha lett till en fördelning av lönemedel via två olika lönepotter i syfte att jämna ut löneskillnader. Den allmänna pottens storlek var 500 000 euro, inklusive sociala kostnader. Storleken på vårdpersonalens pott var 500 000 euro, inklusive sociala avgifter. Potterna skulle enligt det förkastade förslaget ha betalas ut från och med den 1.2.2016. Förslaget omfattade även vissa direkta löneförhöjningar inom ramen för ÅHS befintliga budget.
– Riksförlikningsmannens bud grundade sig på att det skulle finnas en vilja att kompromissa från bägge parter. Vi hoppas att de skulle fokusera mer på att medverka till att strejken kan få ett slut , säger lantrådet Camilla Gunell.
Det är oklart när nya förhandlingar kan upptas.