DELA

Finanskrisen styr människohandel mot länderna i norr

De nordiska länderna har klarat sig relativt bra i finanskrisen och förutspås därför bli populära mottagarländer för människohandeln.
Samtidigt stiger arbetslösheten och desperationen bland invånarna i till exempel Litauen, vilket underlättar för människohandlarna att rekrytera nya offer.
Storbritannien och Tyskland är traditionella mottagarländer för människohandel från baltstaterna och Ryssland.
Men på grund av den senaste tidens ekonomiska utveckling räknar den internationella organisationen för migration, IOM, med att migrationsflödet och människohandelströmmen kommer att svänga norrut. Fler och fler av människohandelns offer, både när det gäller sexhandel och arbetsslavar, kommer att skickas till länder som Finland, Sverige och Norge.


Litauen i topp
Litauen är ett av de länder i världen som ligger högst på FN:s lista över ursprungsländer för människohandelns offer. Landet fungerar även som transit- och destinationsland för sexslaveri.
Enligt uppgifter från Interpol säljs varje år 1.500-2.000 litauiska kvinnor som sexslavar till utlandet. Väldigt få fall tas upp av rättsväsendet och ännu färre döms. År 2008 var endast tio fall upp till behandling, bland annat på grund av att offer är rädda för att vittna.
Med hjälp av Justina Donielaite vid Ålands fredsinstitut, som samarbetar med flera organisationer i baltikum, har Nya Åland intervjuat projektledaren Giedre Blazyte vid Missing Persons’ Families Support Center i huvudstaden Vilnius.


Sexturismen ökar
Vilka är kunderna?
– I sexhandeln är kunderna män med olika nationalitet, olika åldrar och olika utbildningsbakgrund. Nu har vi även märkt att sexturismen till Litauen ökat på grund av de billiga priserna. De har nu pressats ner till 10 euro/timme för en kvinna, berättar Giedre Blazyte.

Läs mer i dagens Nya Åland.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax