DELA

Filter stoppar åländska riksdagsmejl

Finlands riksdags e-postfilter är så starkt att många mejl aldrig kommer fram till mottagaren.
Ålandskontoret i Helsingfors har problem i kontakten med Ålands riksdagsledamot.
Byråsekreterare Maija Nunez vid Ålandskontoret i Helsingfors berättar att korrespondensen med riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér inte fungerar bra.
– Vi har flera gånger försökt skicka mejl, men de har inte kommit fram. De har problem på riksdagen och det har också uppmärksammats i tidningar på fastlandet, säger Nunez.
Hur hanterar ni det här problemet?
– När vi har skickat ett mejl kontaktar vi mottagaren som får gå igenom sin skräppost och se om det hamnat där.

Nauclér är nöjd
Elisabeth Nauclér tycker att det är bra riksdagens filter är kraftigt och gallrar bort skräpposten.
– Jag har även en privat mejladress och varje gång jag öppnar den så finns det 50 nya mejl som jag inte ska ha.
Hon berättar att alla mejl som fastnar i riksdagsfiltret stannar kvar i 14 dagar.
– Så om man har skickat ett mejl som man tror inte har kommit fram så kan man kontakta mig. Då går jag in i filtret och letar upp mejlet.

Riksdagen förklarar
På riksdagen är man väl medveten om problemet med mejl som inte kommer fram. Barbro Söderlund vid riksdagsinformationen berättar vad det beror på.
– Riksdagens e-postfilterprogram använder sig av förteckningar över konstaterade spamavsändare som uppdateras i realtid. I förteckningen ingår sådana SMTP-servrar via vilka man märkt att det sänts meddelanden som klassificeras som spammeddelanden.
Vad ska man göra om man misstänker att ens mejl inte kommer fram till riksdagen?
– Du kan ta kontakt med mottagaren som via ett e-postfilter kan släppa igenom meddelandet.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax