DELA

Fiktiv hotbild mot Åland i riksmedia

Ett utspel kring en möjlig rysk invasion av åländska öar skapar debatt i riket.
Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér kontrar med att okunskap om Ålands särställning är ett större problem.
Diskussionen inleddes i början av veckan i tidningen Helsingin Sanomat.
Charly Salonius-Pasternak, forskare vid Utrikespolitiska institutet i Helsingfors, skrev ett debattinlägg utgående från den allmänna uppfattningen att Finland bara skulle vara hotat om det pågår krig närheten. Den uppfattningen bör, enligt honom, omvärderas.
Salonius-Pasternak skriver att man kan förutse scenarier där Finland är det primära målet för en militär attack. Om Ryssland, till exempel, intog bara ett par åländska öar skulle man härifrån kunna få kontroll över hela Östersjöns luftrum.
Reaktionerna på forskarens utspel lät inte vänta på sig. Utrikesminister Erkki Tuomioja (S) kallar inlägget provokativt och kontrar med att Nato lika gärna kunde vara intresserat av att inta Åland.


Inte verkligt
Uttalandena i Helsingin Sanomat följdes upp av tv-kanalen MTV som intervjuade Elisabeth Nauclér.
Hon är inte speciellt upprörd över Salonius-Pasternaks text som hon uppfattar som ett exempel, inte som ett verkligt eller möjligt hot.
Hon ser i stället bristande kunskap om Åland som ett större problem.
– EU-länderna har godkänt Ålands neutraliserade ställning. Ryssland har däremot inte undertecknat överenskommelsen och respekterar därför inte Ålands särställning, säger hon till MTV.
Nauclér anser att det bästa sättet att undvika att hotbilder förverkligas är att lyfta fram Ålands ställning i alla möjliga diplomatiska sammanhang.

Titte Törnroth-Sarkkinen