DELA

Fick nej för fjärde gången till markköp

För fjärde gången får svenska medborgaren Kenneth Fornstedt från Älvdalen nej på sin ansökan om tillstånd att få äga ett 2.900 kvadratmeter stort område i Eckerö Marby.
Nya Åland redogör ingående för fallet eftersom det tydligt visar skillnaden mellan hur en fysisk persons och ett aktiebolags ansökan om jordförvärv behandlas trots att syftet är det samma – att äga strandtomt med hus på Åland trots avsaknad av hembygdsrätt.
I tisdags avslog landskapsregeringen den förnyade anhållan från maj i år och uppmanar sökanden att inom sex månader överlåta området till någon som har rätt att äga marken, i praktiken till en person med hembygdsrätt. Om detta inte görs har landskapsregeringen enligt lag rätt att sälja området på offentlig auktion, påminner man om.

Köpte redan 1989
Redan 1989 köpte Fornstedt området som då var 5.600 kvadratmeter stort. Medan jordförvärvsansökan bereddes vid landskapsregeringen sålde sökanden en del av området så att 2.900 kvadratmeter återstod. 1991 avslog landskapsregeringen ansökan om jordförvärvstillstånd eftersom han inte kunnat visa tillräcklig åländsk anknytning.
En ny ansökan kom in 2005 med beskedet att området hade varit utbjudet till försäljning via fastighetsförmedlare utan att hitta köpare. Kommunstyrelsen i Eckerö förordade ansökan.
Men landskapsregeringen avslog ansökan på nytt i oktober 2005 med motiveringen att ansökan inte innehöll något nytt. Sökanden fick den första uppmaningen att sälja området.
2006 kom ytterligare en ny ansökan in till landskapsregeringen. Avslag blev det igen, med en ny uppmaning att sälja området. Fornstedt uppmanades att informera om överlåtelsen senast i maj 2007.

Fortsatte kämpa
I augusti lämnade Fornstedt in en skrivelse. Landskapsregeringen konstaterade ännu en gång att ansökan avslogs 2005 och att beslutet vunnit laga kraft. Han fick på nytt säljuppmaning och ombads informera om överlåtelsen senast i maj 2008.
Samma månad kom en ny skrivelse där sökanden yrkade på att lagtinget skulle bedöma hans ansökan. Landskapsregeringen konstaterade att ärendet prövats slutligt 2006.
I maj i år kom ännu en ny skrivelse där Fornstedt berättar att hans mor föddes och växte upp på Åland innan hon flyttade till Sverige på 1940-talet. Enligt sonen behöll hon en fastighet på Åland där han vistades under barndomssomrarna, men när hon dog på 1970-talet valde han som bröstarvinge att avstå från sin del. Han anser att området i Marby är en ”ersättning” för det arv han tidigare avstått från.

Ingen ändring
Men landskapsregeringen lät sig inte bevekas – de nya grunder som sökanden lyft fram påverkar inte de tidigare beslutens laga kraft. Landskapsregeringen anser att inget nytt har kommit fram och att det ursprungliga avslaget ska verkställas.
Om området inte har sålts inom sex månader ordnas offentlig auktion.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax