DELA

Fick fängelse för förskingring

En före detta bilhandlare har vid Ålands tingsrätt dömts till åtta månader fängelse för förskingring.
När bilhandlaren ställdes inför rätta i Ålands tingsrätt var han misstänkt på fyra punkter.
Enligt åklagaren hade den misstänkte vid flera tillfällen under 2003 förskingrat pengar från en bilfirma som han var delägare i:
n 1.500 euro. Pengar som mannen ska ha fått som kontant betalning för en Mercedes Benz.
n 1.100 euro. Mannen ska ha betalat bort en skuld genom att byta skulden mot en Nissan King Cab som företaget ägde.
n 3.750 euro. Mannen ska ha sålt en Honda Civic och behållit pengarna för sig själv.
n 8.500 euro. Mannen ska själv ha använt 4.000 euro av bolagets aktiekapital. Resterande 4.500 euro ska ha betalats som förskott på lön till en annan person.
Tingsrätten finner att åtalsrätten för de tre första punkterna har preskriberats eftersom bilhandlaren delgivits stämning först den 15 juli i år.
På den fjärde punkten finner tingsrätten mannen skyldig, och efter att man tagit mannens tidigare brottslighet i beaktande (han har dömts till fängelsestraff för ekonomiska brott nio gånger sedan 1990) fastställs domen till åtta månader i fängelse.
Domen kan överklagas under förutsättning att missnöje med domen anmäls till tingsrätten senast på måndag.

MALIN LUNDBERG