DELA

Fick böta 15.000 euro för nersågat träd

Stadsborna beter sig inte alltid helt korrekt i grönområdena i Mariehamn, vissa sågar ner träd och andra dumpar trädgårdsavfall.
Tanken på att låta mariehamnarna bli delaktiga i skötseln av grönområdena roar därför inte markavdelningen speciellt mycket.
En stadsbo har fått en nota på 15.000 euro för skadegörelse för att utan tillstånd ha sågat ner ett tiotal träd på stadens mark.
– Det finns klara normer för hur man värderar träd, säger markavdelningens chef Håkan Lindén på Tekniska verken.
Att just detta fall inte är det enda där mariehamnarna gör vad de vill på stadens mark framgår klart av markavdelningens svar på Rolf Granlunds (Åf) och Axel Jonssons (Åf) motion om stadens grönområden.
Granlund och Jonsson anser att grönområdena försummas och tror att stadsborna själva kunde blir mer delaktiga om de får en rådgivande kontaktperson på stadens markavdelning.
Markavdelningen börjar med att konstatera att det redan finns en kontaktperson, i första hand stadsträdgårdsmästaren och i andra hand arbetsledningen, och att stadens invånare för det mesta nog vet vem de skall vända sig till om de har frågor om grönområdena.


Finns krav
Då det gäller svaret på förslaget om stadsbornas delaktighet i skötseln av grönområdena är markavdelningen inte helt avvisande men klart tveksam.
– Till viss del finns redan krav från stadens sida att boende ska klippa till exempel gräsmatta mellan tomt och gata och i Östernäs är brygglag tillhöriga Östernäs småbåtsförening skyldiga att sköta om närområdet vid hamnarna. Vid kolonilotter, hundrastgården och i ”Tusenskönan” utförs skötsel av privatpersoner och/eller föreningar, skriver avdelningen.
– En iakttagelse i fråga om nämnda områden är att skötseln brukar fungera tillfredsställande vid den första tidens entusiasm för att sedan avta med tiden.
Ovannämnda exempel med de nedsågade träden visar också att stadsbornas uppfattning om skötsel av grönområden inte alltid rimmar med markavdelningens.

Läs mer, bland annat hur många tusen blomlökar som planeras på stadens mark varje år, i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax