DELA

Fiberproblemen kom som en överraskning

Skärgårdsnäten Ab tycker att Brändö-Kumlinge Fibers krav på ersättning är oskäliga.
Vd Mikael Grannas säger att problemen med projektledaren kom som en överraskning genom ett brev från en advokat.
Brändö-Kumlinge Fibers (BKF) stämningsansökan mot Skärgårdsnäten Ab kan bli en ekonomisk katastrof för det åboländska företaget. BKF vill ha 300.000 euro för de problem som uppstått i samband med bygget av fibernätet i Brändö och Kumlinge.
Men Skärgårdsnätens vd Mikael Grannas säger att man inte finner kraven skäliga och därför strandade också förlikningsförhandlingarna vilket sedan ledde till stämningsansökan.
– Och om kraven skulle vara skäliga skulle vi ändå inte kunna betala, säger Grannas.


Projektledaren som försvann
Ända fram till de första månaderna år 2009 trodde Skärgårdsnäten ab att allt var under kontroll med projektet. Grannas säger att den projektledare som ”försvann” valdes av BKF själv.
– Han hade redan inlett arbetat med fibernätet i Brändö-Kumlinge när han anställdes av Skärgårdsnäten och i kontraktet stod det uttryckligen att det skulle vara han som gjorde arbetet. De ville ha honom där och synbarligen var de nöjda.
Efter en fyra månaders anställning vid Skärgårdsnäten flyttade projektledaren över till telefonbolaget Elisa. Därefter bedrevs arbetet med Elisa som underleverantör eftersom det i kontraktet stod att projektledaren skulle vara en nyckelperson i BKF:s satsning.
– Elisa fakturerade Skärgårdsnäten som fakturerade BKF, säger Grannas som trodde att allt var frid och fröjd i projektet.


Anade inget
Under 2008 slutfördes arbetet med stamnätet för fiberkabeln och den betalades enligt planerna.
– Jag anade inget märkvärdigt och fick inga signaler om det heller förrän i januari-februari 2009 när det kom ett brev från advokatbyrån.
Det blev en överraskning för Grannas som trodde att projektet var slutfört.
Därefter gjorde man på Skärgårdsnäten allt man kunde för att lösa problemen enligt Grannas. Det blev en stor ekonomisk belastning eftersom man arbetade gratis för BKF. Det visade sig att projektledaren inte varit anträffbar sedan hösten 2008.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds