DELA

FFC-bas vill ha kollektivavtal på svenska

Alla riksomfattande kollektivavtal bör finnas även på svenska. Det framhöll FFC-ordföranden Lauri Lyly vid sitt Ålandsbesök i fredags.
– Staten har inte satsat tillräckligt mycket resurser på det här, säger han.
Finlands fackförbunds centralorganisation, FFC, gästade Åland på fredagen genom ordförande Lauri Lyly. Ett av ämnena han diskuterade under sitt besök var översättningen av de riksomfattande kollektivavtalen till svenska. Ålands landskapsregering, riksdagsledamot Elisabeth Nauclér och fackförbundsrepresentanter har länge kämpat för att de ska översättas.
Som Nyan tidigare berättat har en arbetsgrupp på social- och hälsovårdsministeriet kommit med ett förslag om en lagändring. De föreslår att den nämnd som fattar beslut om kollektivavtalens allmänbindande verkan också åläggs att både översätta och publicera dem elektroniskt via Finlex webbservice. I dag är det arbets- och näringsministeriet som sköter översättningarna. Arbetsgruppen föreslår vidare att avtalen översätts inom tre år från det att lagen träder i kraft.
– Finland är ett tvåspråkigt land och bör också vara det. Jag talar själv inte svenska, men tycker det är viktigt att de allmängiltiga kollektivavtalen finns på svenska, säger Lauri Lyly.

Läs mer i Nya Åland på måndag!

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax