DELA

Femton tjänster försvinner när Ålandsbanken gör om

Ålandsbanken avvecklar sitt institutionella aktiemäkleri i Sverige. Det har haft lönsamhetsproblem vilket nu gör att man dra ned med cirka 15 heltidstjänster till en kostnad på cirka 2,2 miljoner euro.
Ålandsbanken satsar på att bli en av de ledande bankerna för entreprenörer och rika privatpersoner i Sverige samt vill fokusera på kapitalförvaltning för institutioner och företag i sin verksamhet.
Det innebär dock att man istället avvecklar det institutionella aktiemäkleriet i landet.
– De kvarvarande affärsområdena banking och kapitalförvaltning har under det senaste året, till skillnad från det institutionella mäkleriet, haft ökande intäkter på hela 65 procent och vi förväntar oss fortsatt kraftig tillväxt, skriver banken i ett pressutskick.

Kostar 2,2 miljoner
Avvecklingen innebär en neddragning på cirka 15 heltidstjänster samt omstruktureringskostnader på cirka 20 miljoner kronor, ungefär 2,2 miljoner euro. Kostnaden påverkar resultat för årets andra kvartal och har en återbetalningstid på cirka ett år. Mäkleriet har bara stått för cirka fem procent av intäkterna.
– Efter två års närvaro på den svenska marknaden har vi stärkts i vår uppfattning att Ålandsbanken, som erbjuder storbankens möjligheter med bankirfirmans personliga relation och service, har en tydlig efterfrågan även i Sverige. Bara under det senaste året har Ålandsbankens intäkter inom bankverksamheten med huvudfokus på entreprenörer ökat med 63 procent, säger vd Peter Wiklöf.

Blir filial
Bankens övergång till filial sker årets sista kvartal vilket utöver effektivare kapitalunyttjande ska innebära en effektivare skattesituation samt en mer kostnadseffektiv bolagsstyrning.
– Det nya regelverket för fondbolag UCITS IV möjliggör en samordning av de två fondbolag som i dag ägs av det svenska dotterbolaget med Ålandsbankens finska fondbolag. Bedömningen är att såväl filialövergången som samordningen av fondbolagen i koncernen kommer att innebära betydande positiva resultateffekter för Ålandsbanken inom tolv månader, skriver banken.
Än så länge är resultatprognosen för 2011 oförändrad, vilket förväntas vara bättre än 2010 före kreditförlusterna som tros bli låga i år.

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax