DELA

Femtiotre nya platser på gymnasiet nästa år

Landskapets skolor på gymnasienivå får femtiotre nya studieplatser nästa höst.
På Ålands lyceum höjs antalet studieplatser från 160 till 170.
Ålands yrkesgymnasium får 236 studieplatser jämfört med 194 den här hösten. Utbildningen inom SOS – samhälleliga och sociala yrkesinriktningen – som inte antog elever i år får tjugotvå studieplatser nästa höst.
De specialinriktade studieplatserna blir elva jämfört med tio i år.
För Ålands folkhögskola planeras 40 studieplatser, lika många som i år.
Antalet vuxenutbildningsplatser stiger från 60 till 110.
Utbildningsminister Johan Ehn (M) har också bestämt att ett språkpoäng införs i det samåländska antagningssystemet år 2015. Effekterna utvärderas efter tre år. (pd)