DELA

Fem cent extra till mjölkbönderna

Ålandsmejeriet höjer priset med 5 cent litern på ett antal utvalda mjölkprodukter.
– Prisjusteringen på 0,05 euro/liter inklusive moms avräknas rakt av till de åländska mjölkbönderna, sägs i ett pressmeddelande.
Pressmeddelandet fortsätter:
”De senaste dagarnas fokus på åländska mejeriprodukter i allmänhet och mjölkens avräkningspris till mjölkbönderna i synnerhet visar på en tydlig vilja hos många på Åland bosatta att betala ett högre pris för den åländska mjölken.
– Det är glädjande att notera den positiva och konstruktiva respons och dialog som engagerar många, allt från högsta politiska nivå till konsumenten i butik säger Ålandsmejeriets vd Johannes Snellman.
Prisjusteringen görs på produkterna, Lättmjölk, Helmjölk, Ettansmjölk, Fettfrimjölk och Gammaldagsmjölk.”
I morgon börjar Ålandsmejeriet sälja lättmjölk även i 1,5 liters tetror. Den storleken efterfrågades när Nya Åland senaste vecka pejlade med butikskunder om mjölken. (ms)