DELA

Felaktigt utlåtande till Retpacks nackdel

Dramatiken kring rättsprocessen i patenttvisten mellan åländska Retpack Solutions och det fastländska återvinningsbolaget Palpa ökar.
Nu har det framkommit att miljöministeriets utlåtande till fördel för Palpa inte var ministeriets officiella utlåtande utan en tjänstemans sakkunnigutlåtande.
I samband med rättegången ville Retpack att Palpa skulle få verksamhetsförbud för det datasystem man införde i augusti 2006. Men bland annat på grund av ett utlåtande som Palpa begärde från miljöministeriet beslöt Helsingfors tingsrätt att inte tillmötesgå Retpacks önskan.
I utlåtandet från miljöministeriet, som skrevs av miljörådet Olli Pahkala den 16 mars 2009, framgår att om Palpa skulle få tillfälligt förbud att använda sig av datasystemet skulle risken för att en stor del av återvinningsmaterialet hamnade på soptippen vara betydande. Palpas position som det enda bolag som täcker hela landet när det gäller återvinning av dryckesförpackningar är orsaken till detta.
I dokumentets ärenderad står tydligt att det är miljöministeriets utlåtande i ärendet. Pahkala är också den tjänsteman på miljöministeriet som övervakar Palpas verksamhet.
Genom att ifrågasätta utlåtandet hos bland annat miljöminister Paula Lehtomäki fick Krister Martell vid Retpack Solutions så småningom ett e-postmeddelande från miljöministeriets överdirektör Pekka Jalkanen och miljörådet Jarmo Muurman. De skriver:
”Utlåtandet har inte föredragits och avgjorts i enlighet med ministeriets arbetsordning eller gängse föredragningspraxis. Utlåtandet har inte heller registrerats vid ministeriets registratorskontor. Sålunda anser miljöministeriet att miljörådet Olli Pahkalas är hans personliga sakkunnigutlåtande. ”
Retpack har lämnat in ett klagomål till riksdagens justitieombudsman över tjänstemannens egenmäktiga förfarande.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds