DELA

Fel utnämna rektor utan att jobbet utlystes

Det var fel av landskapsregeringen att tillsätta rektorstjänsten för Högskolan på Åland för tre år sedan utan att lediganslå den först.
Det har Högsta förvaltningsdomstolen och biträdande justitiekansler bestämt.
Landskapsregeringen beslöt i december 2007 förordna rektor Agneta Eriksson-Granskog till rektor för tre år framåt till och med 31 december 2010. Utnämningen skedde utan att tjänsten lediganslogs och förfarandet innebar i praktiken att Agneta Eriksson-Granskogs tidigare förordnande för åren 2003-07 förlängdes.
Enligt den åländska tjänstemannalagen ska en ordinarie tjänst lediganslås innan den tillsätts om inte annat stadgas. Inget sådant stadgande fanns kring den aktuella tjänsten och ett klagomål lämnades till justitiekansler (JK) i februari 2008 av Jörgen Erlund.
Erlund ansökte i september i fjol om att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) skulle riva upp beslutet som vunnit laga kraft. HFD håller med Erlund i beslutet som kom för ett par veckor sedan.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre