DELA

Fel kompetenskrav för ÅHS-chef

Har ÅHS-styrelsen överträtt sina befogenheter när det gäller de ändrade kompetenskraven för förvaltningschefen vid Ålands hälso- och sjukvård? Det undrar tidigare avtalschefen på landskapet Jörgen Erlund.
Svaret är ja.
När tjänsten som förvaltningschef för Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) inrättades av landskapsregeringen i oktober 1993 var kompetenskraven ”för tjänsten lämplig högskoleexamen samt förtrogenhet med hälso- och sjukvårdens särdrag. Dessutom erfordras i tidigare uppdrag ådagalagd skicklighet samt ledar- och samarbetsförmåga.”
När tjänsten annonserades ut 1995 var kompetenskraven något ändrade. Då skulle man ha erfarenhet av administrativa uppgifter och det räckte med erfarenhet av ledarskap och förvaltning. Det krävdes inte att skickligheten i dessa skulle vara ådagalagd.


Förkortade krav
När ÅHS styrelse skulle utlysa tjänsten i september detta år förkortades kompetenskraven till lämplig högskoleexamen och dokumenterad erfarenhet av ledarskap och administrativa uppgifter. Det räknades till ens fördel om man bland annat var förtrogen med hälso- och sjukvårdens särdrag och krav.
Detta har Jörgen Erlund, tidigare avtalschef vid Ålands landskapsregering, reagerat på och menar att ÅHS har fattat beslut som landskapsregeringen ska avgöra. Att man tagit bort kravet på ådagalagt skicklighet, det vill säga bevisad skicklighet, ser Erlund som en stor brist.
– För en så viktig post måste det finnas papper från tidigare arbetsgivare att man är skicklig. Du kan ha erfarenhet av ledarskap men ha varit en dålig ledare.


Följer styrelsens krav
På basis av annonsen sökte 11 personer tjänsten som förvaltningschef. Men vilka krav är det egentligen som gäller?
ÅHS styrelseordförande Torbjörn Björkman säger att enligt reglementet fastställs kompetenskraven av styrelsen.
– Vi följer dem som fastställdes 1998.
I den senaste annonsen hade man sjukvårdsadministration som en merit, inte som ett krav.
– Tidigare var det ganska specificerat, nu är det mer bredd.
På så sätt hoppas man få flera sökande menar Björkman.


Tveksam
Men landskapets avtalschef Sara Karlman är först tveksam i frågan. Hon menar att det är landskapsregeringen som fastställer kompetenskraven för förvaltningschefen, men anser inte att det skiljer sig så mycket mellan de ursprungliga och de nya kraven.
Men i annonsen står det inte att erfarenhet av hälso- och sjukvård är ett krav.
– Jag tror inte det har någon större praktisk betydelse. Vad det står i annonsen är inte så viktigt.
Men det är ju på basen av vad som står i annonsen som folk söker tjänsten, då måste den ju vara viktig?
Karlman förtydligar att det ännu finns möjlighet att rätta till kompetenskraven innan tjänsten blivit tillsatt. Det skulle ha varit betydligt värre om misstaget uppdagats efter att någon anställts.


ÅHS lever eget liv
Det har diskuterats mycket om att ÅHS inte reviderats på länge, är det så att ÅHS får leva sitt eget liv utan någon kontroll?
Sara Karlman påpekar att finansavdelningen utgår från att de underlydande myndigheterna tar ansvar själva, men försöker hjälpa och stödja dem om något problem uppstår.
Efter samtalet med Nya Åland kontaktade Karlman styrelseordförande Björkman. Tillsammans kom man överens om att reda upp problemet.
”Vi måste fundera över om det behövs några åtgärder på grund av missförståndet som uppkommit. Torbjörn Björkman skulle ta upp frågan med ÅHS styrelse på fredag.” kommenterar Karlman.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax