DELA

Fel dra in tjänst som kultursekreterare

JOMALA. Kommunfullmäktige beslöt vid mötet före jul att dra in kultursekreterartjänsten, men ärendet var inte berett i laga ordning och måste tas upp igen.
Kultursekreterartjänstens öde i Jomala kommun avgörs på nästa styrelsemöte då det är meningen att ärendet ska tas upp på ett formellt och korrekt sett.
– Ärendet var inte berett och därför kunde inte fullmäktige verkställa beslutet, säger kommunstyrelsens vice ordförande Carina Aaltonen.
Mika Nordberg (Ob) gav förslaget att tjänsten skulle dras in, och vann omröstningen med 11-6.
Aaltonen menar att det är viktigt att se över konsekvenserna av ett sådant beslut.
– Om det blir så måste det ske förändringar. Kommunen har antagit ett kulturpolitiskt program och man undrar ju hur det ska kunna förverkligas om tjänsten dras in. Dessutom måste kultur- och biblioteksnämnden få komma till tals angående vad som händer om den här tjänsten försvinner, säger hon.

Budgetunderskott
Några andra ändringar i nästa års budget klubbades.
Barnomsorgstaxan om 80 procent bibehålls, och maxtaxan höjdes från 220 till 233 euro. Syskonrabatten halverades och timantalet för 80 procent landade på 35 timmar istället för 36.
Budgeten visar på minus på 4.000 euro. Till följande års budget ska kommunnämnden spara tre procent och 2011 är det meningen att Jomala ska ha ett överskott på 300.000 euro.
– Det blir en svår nöt att knäcka och det kommer att synas ordentligt i verksamheten. Vi har redan en välfungerande förvaltning och personalen gör redan ett kostnadseffektivt arbete. Det är svårt att genomföra sådana förändringar under en lågkonjunktur, säger Aaltonen.

NIKLAS E.W. ERIKSSON

redaktion@nyan.ax