DELA

Fel beslut av fullmäktige att bekosta Maxingemur

Det är fel av Jomala kommun att bekosta byggandet av de säkerhetsarrangemang som krävs på grund av sprängningen på Maxingetomten, hävdar Dick Klingberg som besvärar sig i domstol.
Maxingebråket är långt ifrån över.
Dick Klingberg har lämnat in besväret till Ålands förvaltningsdomstol som kommuninvånare. Han var ordförande för bygg- och plannämnden i Jomala under den tid när Maxingeturbulensen började.
Han vill att domstolen upphäver fullmäktiges beslut som enligt honom har tillkommit i felaktig ordning. Han menar att fullmäktige har överskridit sina befogenheter och att beslutet också i övrigt strider mot lagen.
Läs mer i dagens Nya Åland.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax