DELA

Fel av landskapet och stan att betala för I tiden-bygge

Landskapsregeringen och Mariehamns stad följde inte reglerna om statligt stöd när man tecknade aktier för 1,8 miljoner euro i Ålands industrihus inför bygget av I Tidens andra etapp 2007.
Dessutom var näringsminister Jörgen Strand (M) jävig.
Det har Högsta förvaltningsdomstolen konstaterat efter en noggrann genomgång av ärendet. Domstolen kom med tre beslut i går.
Historien går tillbaka till 2007 när I Tidens andra etapp skulle byggas efter att Ålandsbanken meddelat att man hade behov av att hyra kontorsutrymmen för växande Crosskey Banking Solutions.


Protesterade
Dalbo affärsfastigheter ab opponerade sig mot att landskapsregeringen beslöt teckna aktier för cirka 1,4 miljoner euro i samhällsägda Ålands industrihus ab och också mot att Mariehamns stad gick med i aktieemissionen med 400.000 euro.
Dalbo affärsfastigheter, vars verksamhet direkt konkurrerar med Ålands industrihus verksamhet, varnade landskapsregeringen och staden skriftligen om att aktieteckningen förmodligen stred mot regelverket om statligt stöd och att stödet snedvred konkurrensen. Trots detta fullföljdes aktieteckningen.


Större EU-granskning
EU-kommissionen granskar som bäst hela ärendet där det statsstöd som HFD nu fattat beslut om utgör endast en del. HFD valde alltså att inte vänta på kommissionens helhetsbeslut utan kom med sitt avgörande redan nu.
HFD upphäver dels landskapsregeringens beslut om aktieteckning från 2007, dels beslutet om att bevilja Ålands industrihus landskapsgaranti för lån som upptogs för att finansiera utbyggnaden av I Tiden 2006. Det tredje upphävda beslutet gäller stadens aktieteckning. Dessutom konstaterar HFD att Jörgen Strand (M), näringsminister i landskapsregeringen när besluten fattades samtidigt som han var ordförande i Ålands industrihus styrelse, var jävig.


”Pengarna tillbaka”
Så vad betyder besluten i praktiken? Nya Åland ställde frågan till Marcus Måtar som drivit Dalbo affärsfastigheters sak ända från början.
– Det betyder att landskapsregeringen och stan har betalat ut pengar utan att det funnits lagenliga beslut. Följden är att Ålands industrihus måste betala tillbaka pengarna åt landskapet och staden.
Vad händer om landskapsregeringen och staden säger att man inte betalar förrän EU-kommissionen har fattat sitt beslut?
– Då vidtar vi ytterligare rättsliga åtgärder.
Vilka?
– Vi drar landskapsregeringen och staden inför rätta i en civil process.


Rundat målvakten
Ni är fast beslutna att driva ärendet ända till slut?
– Ja. Vi slutar inte nu när vi just har rundat målvakten och springer mot målet.
Vilket ansvar har den tidigare styrelsen i Ålands industrihus, anser du?
– Styrelsen har brutit mot aktiebolagslagen och kan bli personligen ansvariga
Marcus Måtar finner Jörgen Strands jäv synnerligen allvarligt.
– Han har medverkat till att betala ut pengar till ett bolag där han själv är ordförande. Ärendet har redan haft som konsekvens att ministrar inte längre sitter i Ålands industrihus styrelse.
I dag leds Ålands industrihus styrelse av Harry Jansson, lagtingsledamot för Centern. Styrelsemedlemmar är företagaren Lars Markkula och juristen Gard Larpes.


Nöjd med besluten
Marcus Måtar är nöjd med HFD:s beslut.
– I stort sett gick domstolen med på våra yrkanden. Det var som vi har hävdat hela tiden, att deras argument inte är relevanta. Vi fick till och med våra rättegångskostnader ersatta, något som är mycket ovanligt.
Landskapsregeringen ålades av domstolen att betala sammanlagt 7.000 euro och staden 3.000 euro i rättegångskostnader till Dalbo affärsfastigheter ab.
Nya Åland har förgäves sökt Jörgen Strand för en kommentar.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax