DELA

Fel av kommunerna ta grundavgift för avlopp

Efter tre års kamp har ett litet hushåll i Föglö fått rätt mot kommunen.
Nyligen slog Ålands förvaltningsdomstol fast att systemet med en fast grundavgift för avloppsvattnet strider mot lagen.
Orsaken till att tvåpersonersfamiljen i Degerby tog strid mot kommunens avloppsvattentaxa var den kraftiga höjningen – så mycket som 108 procent från 2009 till 2010 – av grundavgiften.
Grundavgiften var lika för alla, oberoende av hushållsstorlek och fastighetsslag. Ett tvåpersonershushåll betalade alltså lika mycket i grundavgift som till exempel stora företag med mycket större vattenförbrukning.
Samtidigt höjdes även bruksavgiften med cirka 25 procent.
– Vi tyckte det var orättvist att alla skulle betala samma grundavgift. Och man kan ju inte få höja en en avgift så mycket, säger familjen i dag.
Först lämnades rättelseyrkande till kommunen som gav avslag. Besväret till förvaltningsdomstolen gav som resultat att kommunerna får höja avgifterna. Själva sakfrågan – den om grundavgiften – lämnades därhän.
– Men sen läste vi lagen och kom underfund med att kommunen inte hade rätt att ta ut någon grundavgift. Det enda kommunen kan ta betalt för är anslutningsavgiften till avloppsnätet och bruksavgift som baserar sig på mängden vatten som används.
Ett bemötande lämnades in och den här gången tog domstolen upp ärendet. Familjen hänvisade till att grundavgiften strider mot den åländska avloppsvattenavgiftslagen och att avgiften, som är lika för alla, drabbar de små vattenförbrukarna oskäligt hårt i förhållande till stora förbrukare som till exempel restauranger, radhus, omsorgshem och industrier.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre