DELA

Fel av åklagaren att återta Viper-besvär

Det var fel av vikarierande landskapsåklagare Frida Ljungström att med kort varsel återkalla besväret mot tingsrättens Viper-dom, konstaterar biträdande riksåklagare Jorma Kalske.
– Det var väntat, säger tjänstlediga landskapsåklagaren Karl-Johan Nyholm.
I går fattade Jorma Kalske beslutet att ge Frida Ljungström en reprimand för att hon, bara ett par dagar innan Åbo hovrätt skulle börja behandla den överklagade tingsrättsdomen, drog tillbaka överklagandet. I två månader hade rättegången förberetts, alla var kallade och hovrätten fanns redan på plats i Mariehamn när beskedet kom den 3 september.
Hovrättsrådet Päivi Hirsikangas, hovrättens ordförande, uttryckte sitt missnöje med återtagandet i Nya Åland. Eftersom lagtingsledamoten Danne Sundman, som körde den lånade Viper-sportbilen, inte hade besvärat sig över tingsrättens dom så föll prövningsmöjligheten helt bort i och med att åklagarens besvär återtogs. Domen – vanligt äventyrande av trafiksäkerheten – vann därför laga kraft.

Omröstning
Det var Karl-Johan Nyholm, nu tjänstledig för annat jobb, som lämnade in besväret till hovrätten. Han är inte förvånad över biträdande riksåklagarens beslut.
– Det visar att det är en tjänsteskyldighet att söka ändring när det finns skäl för det. Det var omröstning i tingsrätten – en nämndeman ville döma Danne Sundman för grovt äventyrande av trafiksäkerheten – och redan det visar ju att domen var oklar. Om tingsrätten röstar så finns det all orsak att söka ändring, säger han.
Ytterligare handlar det här fallet om en offentlig person som dessutom figurerat i olika trafiksammanhang, tillägger han.
– Det är det här som folk kommer ihåg sedan, att ”han kom minsann undan han”.
Karl-Johan Nyholm kan inte erinra sig något annat fall där åklagaren skulle ha återtagit sitt besvär så där bara.
– Det var inte heller något svårt och omfattande mål. Tingsrätten satt sex timmar och det brukar gå ännu fortare i hovrätten.

”Samma resultat”
Nya Åland har sökt Frida Ljungström för en kommentar men inte lyckats få kontakt. I den skrivelse hon lämnat till biträdande riksåklagaren framgår att hon delar tingsrättens inställning till Sundmans förfarande och att det enligt henne inte har kunnat styrkas att farten varit högre än 95 km i timmen på 50-sträcka, trots utlåtandet från Statens tekniska forskningscentral som angett den mest sannolika hastigheten 105-120 km i timmen.
Hon framhåller att hastighetsberäkningarnas tillförlitlighet inte skulle ha ökat i hovrätten eftersom ingen ny utredning kommit in och personskadorna dessutom blev lindriga i olyckan. Hennes bedömning var att hovrätten med största sannolikhet inte skulle ha kommit fram till något annat resultat än tingsrätten.
Hon beklagar att återtagandet hade skett sent, och att orsaken hade varit den ”stränga arbetssituation” som rådde och råder vid landskapsåklagarämbetet. Hon hade blivit klar med genomgången av handlingarna inför hovrättsbehandlingen den 30 augusti och dagen efter fattat beslutet att återkalla besväret.
Att Danne Sundman är politiker har inte heller påverkat henne, skriver hon.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax