DELA

Fel adress för klagan, hävdar Ålandsbanken

Bert Häggbloms yrkande på att tingsrätten ska förbjuda Ålandsbankens åldersgräns på 67 år är riktad mot fel svarande.
Det skriver ÅAB i sitt bemötande.
För ett par veckor sedan berättade Nya Åland att juristen, politikern och ÅAB-aktieägaren Bert Häggblom (Obs) hade vänt sig till tingsrätten för att få bankens åldersgräns för styrelseval förbjuden. Orsaken är enligt Häggblom att åldersgränsen är diskriminerande mot äldre och därför olaglig. Häggblom har ansökt om ett interimistiskt förbud inför bankens bolagsstämma den 18 april.
Bankens styrelse föreslog inför extrastämman för en månad sedan att åldersregeln skulle slopas men fick inte majoritet för förslaget som därför förföll. Majoriteten beslöt att åldersgränsen ska bli kvar.
I svaret som banken lämnade in på torsdag förra veckan utgår man från att bolagsordningen är laglig och anser att Häggbloms yrkande bör förkastas.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre