DELA

Fastighetsägare ska rensa tappar

Se upp – ovanför dig kan det hänga enorma istappar. Särskilt vid töväder bildas tapparna, men även om värme läcker ut ur huset och smälter snön på taket.
Det är upp till varje fastighetsägare att se till att istapparna inte orsakar några olyckor. Att spärra av området nedanför får bara göras under en begränsad tid, så lösningen är att själv ta bort istapparna eller anlita någon med rätt utrustning.
Samma sak gäller för fastighetsägarna när det gäller risken för snöras. (mt)