DELA

Fastighetsägare fick anmärkning

Visste du att infarten till ditt hus inte får vara bredare än 5 meter eller att du inte får ställa soptunnan utanför din tomt?
Om du bryter mot regelverket får du ett brev från stadens byggnadsnämnd.
På mötet i januari gick byggnadsnämnden igenom de brister som noterades under den årliga gatusynen som företogs i maj i fjol. Varje vår går en eller flera ledamöter ur nämnden runt i stan med biträdande byggnadsinspektören och synar hur fastighetsägarna sköter hus och tomt och hur det ser ut på de markområden som stan äger och som ibland används som uppställningsplats för bilar, båtar och annat.
Innerstan synas varje år medan norra stan och södra stan synas vartannat år.


Cirka 150 anmärkningar
Hur gick det då under den senaste synen som gjordes den 24 och 25 maj i fjol? Jo, 109 privata fastighetsägare fick anmärkning för olika brister och 37 anmärkningar riktades till staden för brister på de allmänna områdena.
I det brev som skickades ut till alla som fått anmärkning gavs tid till slutet av juli för utförande av mindre åtgärder och till slutet av oktober för slutförande av större reparations- och underhållsarbeten.
På mötet i januari konstaterade byggnadsnämnden att en del brister inte hade åtgärdats av fastighetsägarna inom utsatt tid. Hur det hade gått med anmärkningarna till staden gick inte att få reda på – snön kom tidigt och dolde skavankerna och nämnden beslöt skjuta upp uppföljningen till april när det gäller den delen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre