DELA

Fastighetsaffärerna i november

Antalet fastighetsaffärer uppgick till 30 stycken i november.

I de flesta affärer köptes bara tomter, endast i två av fastighetsaffärerna ingick byggnader. I Mariehamn såldes inga fastigheter alls.

Läs listan över alla fastighetsaffärer, kommun för kommun, i pappersversionen av dagens Nya Åland.