DELA

Fastighetsaffärerna i augusti

I augusti köptes och såldes många fastigheter, men bara ett par av dem är större och gäller bostadshus på attraktiva platser vid havet.
Här är alla affärer:


Brändö
Fastighet: Bostadshus och annan byggnad i Lappo, 10.675 kvm. Affären gäller halva fastigheten.
Säljare: Dorle Aulikki Rose-Marie Wallström
Köpare: Iris Margareta Åkerberg
Pris: 8.500 euro.


Eckerö
Fastighet: Fritidshus och ekonomibyggnad i Kyrkoby, 2.010 kvm.
Säljare: Gunnel Maria Elisabet Sandell
Köpare: Eva Karin Sjögren
Pris: 81.000 euro.

Fastighet: Byggplats för fritidshus i Överby, 12.000 kvm
Säljare: Sven-Erik Lindqvist
Köpare: Lars Vilhelm Lindqvist
Pris: 2.000 euro. Överlåtelse mellan släktingar.

Fastighet: Byggplats för fritidsbostad, en sjättedel av fastigheten Norrstycket i Överby, 11.383 kvm
Säljare: Lars Vilhelm Lindqvist
Köpare: Sven-Erik Lindqvist
Pris: 2.000 euro. Överlåtelse mellan släktingar.


Finström
Fastighet: Jord- och skogsbruksområde i Emkarby, 11.200 kvm.
Säljare: Lars Erik Roger Fagerholm
Köpare: Tom Kenneth Fagerholm
Pris: 8.000 euro. Överlåtelse mellan släktingar.

Fastighet: Byggplats för fritidshus samt ekonomibyggnad i Kulla, 1.000 kvm
Säljare: Bo Roland Danielsson
Köpare: Hans Erik Danielsson
Pris: 5.000 euro. Överlåtelse mellan släktingar.

Fastighet: Byggplats för fritidshus i Pålsböle, 3.100 kvm
Säljare: Christian Lignell
Köpare: Fredrik Rosenqvist och March Angela Rosenqvist
Pris: 8.000 euro.

Fastighet: Byggplats för fritidshus som gränsar till hav i Bergö, 13.800 kvm
Säljare: Kaj Ronald Boman
Köpare: Pekka Sonck och Ann-Sofie Sonck
Pris: 75.000 euro.

Fastighet: Byggplats för fritidshus som gränsar till hav i Bergö, 13.500 kvm
Säljare: Kaj Ronald Boman
Köpare: Markku Tapio Sandell
Pris: 75.000 euro.

Fastighet: Tillskottsområde i Ämnäs, 960 kvm
Säljare: Thor Åke Christian Jansson
Köpare: Anders Åke Karlsson och Siv Ann-Christin Karlsson
Pris: 1.000 euro.


Föglö
Fastighet: Byggplats för bostad i Degerby, 1.304 kvm
Säljare: Föglö kommun
Köpare: Marko Vahi och Aune Vahi
Pris: 3.912 euro.

Fastighet: Jord- och skogsbruksområde som gränsar till hav i Björsboda, 3,6 hektar
Säljare: Jan-Roland Berne
Köpare: Bjarne Ludvig Volmar Bergman
Pris: 10.000 euro.


Geta
Fastighet: Byggplats för fritidshus som gränsar till hav i Höckböle, 11.000 kvm
Säljare: Hellen Maria Lillemor Sörinder
Köpare: Leif Adolf Karlsson
Pris: 35.000 euro.

Fastighet: Bostadshus och ekonomibyggnad i Västergeta (Gamla Byvägen 40) 10.700 kvm
Säljare: Kristina Helena Sjöholm
Köpare: Ulf Christian Bjolin
Pris: 120.000 euro

Fastighet: Fritidshus och ekonomibyggnad i Västergeta (Finnövägen 100), 2.200 kvm
Säljare: Andy Horner
Köpare: Daniel Mikael Sundblom
Pris: 55.000 euro


Hammarland
Fastighet: Tillskottsområde i Frebbenby, 145 kvm
Säljare: Marit Synnöve Westerberg
Köpare: Sven Anders Valfrid Grönlund
Pris: 1.450 euro.

Fastighet: Bostadshus och annan byggnad i Strömma (Skarpnåtövägen 1255), 4.000 kvm
Säljare: Gunder Vidar Lindroos dödsbo
Köpare: Emma Josefine Lindström och Nicklas John Daniel Nord
Pris: 111.000 euro.

Fastighet: Outbrutet område som gränsar till hav i Strömma
Säljare: Gunder Vidar Lindroos dödsbo
Köpare: Emma Josefine Lindström
Pris: 1.000 euro.

Fastighet: Byggplats för fritidshus som gränsar till hav i Strömma, 37.000 kvm
Säljare: Stefan Jakobsson och Anna Jakobsson
Köpare: Erik Bror Olof Karlsson och Gunmari Ingeborg Karlsson
Pris: 100.000 euro.

Fastighet: Bostadshus och tomt i Mötby (Mörbyvägen 240), 1.800 kvm
Säljare: Ålands Quick Service
Köpare: Gabriel-Cosmin Stoia och Tenuta Stoia
Pris: 41.000 euro.

Fastighet: Tillskottsområde i Strömma, 2.650 kvm
Säljare: Jan Holmes
Köpare: Lukas Erik Benjamin Lundström
Pris: 3.000 euro.

Fastighet: Tillskottsområde som gränsar till hav i Djurvik
Säljare: Anneli Anita Lundgren
Köpare: Stig Göran Janson och Eivor Anne Marina Björkens-Janson
Pris: 6.000 euro. Överlåtelse mellan släktingar.


Jomala
Fastighet: Byggplats för fritidshus (byggnaderna ingår inte i köpet) i Möckelö, 1.500 kvm
Säljare: Johan Reinhold Alms dödsbo
Köpare: Thomas Fabian Hellström
Pris: 22.500 euro.

Fastighet: Byggplats för bostad på Solberget i Västerkalmare, 1.243 kvm
Säljare: Solberget ab
Köpare: Pia-Maria Norrmén och Daniel Norrmén
Pris: 39.500 euro.

Fastighet: Bostadshus och ekonomibyggnad som gränsar till hav i Möckelö (Småholmavägen 160), 8.630 kvm
Säljare: Reijo Wirenius
Köpare: Sune Nordström och Synnöve Nordström
Pris: 395.000 euro.

Fastighet: Byggplats för bostad i Gottby, 9.000 kvm
Säljare: Sven Paul Abrahamsson
Köpare: Erika Margareta Nylund
Pris: 9.000 euro.

Fastighet: Byggplats för bostad i Karrböle (tilläggsområde), 1.819 kvm
Säljare: Karl-Gustav Erik Berglund och Krister Johan Gustav Berglund
Köpare: Tor Verner Håkan Sundström
Pris: 950 euro.

Fastighet: Bostadshus med tomt i Möckelö, 4.100 kvm
Säljare: Karl Erik Jansson
Köpare: Ann Kristin Kuhlman och Hans Svante Robert Kuhlman
Pris: 75.000 euro. Överlåtelse mellan släktingar.


Lemland
Fastighet: Byggplats för fritidshus som gränsar till hav i Norrby (Villansvägen 13), 15.300 kvm
Säljare: Ewo Lemberg-Widén, Jutta Lemberg-Lindqvist och Jana Lemberg
Köpare: Henri Paavali Kenttä och Kati Susanna Kenttä
Pris: 78.000 euro.

Fastighet: Byggplats för bostad i Järsö, 3.939 kvm
Säljare: Fastighets ab Bergö
Köpare: Komfort Hus ab
Pris: 215.000.

Fastighet: Bostadshus och tomt som gränsar till hav i Flaka (Herrövägen 195), 12.450 kvm
Säljare: Tuula Tellervo Abrahamsson och Ramona Charlotte Abrahamsson
Köpare: Camilla Margareta Holm
Pris: 190.000 euro.


Lumparland
Fastighet: Bostadshus och tomt i Lumparby, 3.000 kvm
Säljare: Anita Sofia Wennström, Göra Maria Abrahamsson och Tor-Olof Johannes Fagerström
Köpare: Ida Johanna Josefin Lindholm
Pris: 40.000 euro.

Fastighet: Fritidshus på holmen Flatskär i Svinö, 34.200 kvm
Säljare: Kari Gustav Magnus Alopaeus dödsbo
Köpare: Zaida Blomsterlund och Jesper Blomsterlund
Pris: 221.000 euro.


Saltvik
Fastighet: Bostadshus och tomt i Haraldsby, 1.997 kvm
Säljare: Tom Johan Holmberg
Köpare: Marian Moise och Daniela Moise
Pris: 140.000 euro.

Fastighet: Byggplats för bostad i Ödkarby, 6.500 kvm
Säljare: Klas Roland Friman
Köpare: Katri Mariana Ylikotila
Pris: 9.000 euro.

Fastighet: Byggplats för fritidshus på Ryssö ön, 60.000 kvm
Säljare: Tova Astrid Margareta Eriksson och Stina Ella Eriksson
Köpare: Kim Niklas Eriksson och Nils Roger Eriksson
Pris: 70.000 euro.


Sund
Fastighet: Jord- och skogsbruksområde i Högbolstad, 3,4 hektar
Säljare: Greger Erik Gunnar Eker och Gunilla Birgitta Eker
Köpare: Nils Göran Axelsson
Pris: 5.500 euro.