DELA

Fast förbindelse till Jurmo

Vägbyggen på båda sidor och vajerfärja däremellan för en kostnad på cirka 3,5 miljoner euro.
Så ser den fasta vägförbindelse ut som planeras mellan Åva och Jurmo i Brändö. Nu ska arbetet med miljökonsekvensbedömningen börja.
Landskapsregeringen ska begära in anbud för miljökonsekvensbedömningen som enligt planerna ska påbörjas i höst.
Men trots att det talas om ”fast vägförbindelse” så är det inte meningen att hela sträckan blir väg, förklarar Lars Rögård, projekteringsingenjör vid landskapsregeringen.
– Det är meningen att totalt cirka en kilometer ny väg byggs, halva sträckan på Åvasidan och halva på Jurmosidan. I stället för den frigående färja som i dag kör mellan Långö färjfäste i Åva och Jurmo sätts en vajerfärja in. Sträckan på vattnet blir cirka 2,4 kilometer.

Landlöner
Den frigående färjan går enligt tidtabell medan en vajerfärja skulle köra hela tiden. Trafiken blir alltså tätare, och nattdejourering införs.
En annan förändring som en vajerfärja innebär är att personalkostnaderna går ner. På en vajerfärja har personalen landlöner, på en frigående sjölöner.
På den ena vägsträckan ska en större bro byggas där båtar kan passera. På den sträckan byggs en mindre bro för vattengenomströmning.
Hela projektet har tidigare beräknats till cirka 3,5 miljoner euro. Men bygget ligger långt in i framtiden, påpekar Lars Rögård.
– MKB-processen tar kanske ett år.
Först när den är klar kan en mera preciserad kostnadskalkyl göras upp.

Motstånd?
Finns det någon som motsätter sig planerna?
– Ingen som jag har pratat med är emot. Tidigare var Nymans fisk emot, eftersom man ville ha kvar nuvarande trafik för att kunna lasta fiskbilen direkt på färjan. Men nu har företaget upphört.
Som det är tänkt nu behåller man Viggen på sträckan Långö-Osnäs även om den fasta vägförbindelsen kommer till.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax