DELA

Fartygsankare misstänks ha slitit av avloppsledningen

För tre år sedan bedömdes risken för skador på avloppsledningen i Färjsundet som så liten att den nästan inte fanns.
Förra veckan hände olyckan ändå. Ledningen slets av och avloppsvattnet rann ut tills skadan var lagad.
Christian Nordas är vd för Norra Ålands avloppsaktiebolag. Han berättar att det automatiska larm som finns på alla 14 pumpstationer i torsdags för en vecka sedan visade att trycket föll i pumpstationen vid Färjsundet dit avloppsvattnet från östra Saltvik och Sund leds.


Kalkylerad risk
När ledningen lades var bedömningen att det fanns risk för att ett fartyg skulle råka ankra rakt på ledningen och därför krävde myndigheterna att en plan skulle göras upp. Nu trädde den i kraft.
– Vi åkte ut för att inspektera ledningen med båt för att kolla om vi kunde se lygnor på vattnet, alltså spår av fett. Men det fanns inget på ytan när vi körde längs med ledningen, berättar han.
Nästa steg var att kalla in dykare och då konstaterades det att plastledningen med 160 millimeters diameter var avsliten.
– Ledningen lyftes upp och lagades.


Körts med slambil
Christian Nordas understryker att bolaget gjort allt vad man har kunnat för att läckaget till Färjsundet ska bli så litet som möjligt. Avloppsvattnet har körts med slambil till Lotsbroverket i Mariehamn – dit det annars skulle ha runnit via det gemensamma avloppsnätet från norna Åland – under den tid ledningen har varit ur bruk.
Avloppsvattnet leds till Godby via tre ledningar från Saltvik, Sund och Finström. Ledningen från Sund och Haraldsby går tvärs över Färjsundet. Varje dygn går cirka 140 kubikmeter avloppsvatten genom ledningen.
Ungefär 10 kubikmeter ryms i en slambil, vilket betyder att slambilen har kört många turer fram och tillbaka varje dygn.


Utreds av polis
Händelsen är polisanmäld och också Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM har meddelats. Christian Nordas vill inte gå in på detaljer utan hänvisar till den pågående processen.
– Jag vill inte riskera att skada bolagets intressen genom att föregripa utredningen.
Han vill inte heller säga något om hur mycket avloppsvatten som kan ha runnit ut i Färjsundet.
– Men man måste göra en helhetsbedömning. Chips avloppsledning mynnar fortfarande ut i Färjsundet trots att det var meningen att företaget skulle kopplas inpå ledningen till Mariehamn.


Troligen fartygsankare
På ÅMHM är det miljöinspektör Ulf Simolin som har hand om ärendet. Han fick besked om ledningsbrottet i fredags.
– Vi misstänkte direkt att skadan har samband med fartyg i Ab Skogens hamn och att ledningsbrottet beror på att ett fartyg har ankrat ovanpå ledningen, säger han.
ÅMHM är framför allt intresserad av hur mycket avloppsvatten som släppts ut och om hanteringen med slambilen har fungerat som den ska.
– Vi räknar med att det handlar om kanske 70 kubikmeter avloppsvatten som hamnat i vattnet. Ansvarsfördelningen blir en sak mellan Norra Ålands avlopps ab och det rederi som äger fartyget som har orsakat skadan ifall det visar sig att det är så.


”På tokigt ställe”
Ab Skogens vd Joakim Blom är på resa i Japan och har inte kunnat nås. I hans ställe berättar Daniel Sundblom, som jobbar på sågen nära kajen, att det sannolikt är ett av de fyra fartyg och pråmar som anlöpte hamnen förra veckan som orsakat ledningsskadan även om det enbart handlar om teorier från hans sida.
– Vi har cirka 60-70 anlöp per år och vi har alltid tyckt att avloppsledningen ligger på tokigt ställe nära kajen. På ett sånt ställe kan det finnas behov av att kasta ankar om nöden kräver.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax