DELA

Fartyg nära kollidera vid Flötjan

Två utländska handelsfartyg var sent på tisdagskvällen nära att kollidera då de befann sig i södra delen av Ålands hav, nära fyren Flötjan.

Enligt en rapport från Ålands sjöbevakningsområde var båda fartygen på väg i sydgående riktning. Den farliga situationen uppstod när det ena fartyget hann upp det andra och körde om för nära. Det fartyget fick då göra en kraftig babordsgir för att inte bli påkörd.
Händelsen övervakades via monitor av övervakningscentralen i Mariehamn och ärendet har nu givits vidare för utredning av behöriga myndigheter. 
ANNA BJÖRKROOS
anna.bjorkroos@nyan.ax